Public:Historycy cyfrowi 2013

Z CeON Research

Spis treści

Cel

Jest to jednodniowe spotkanie o charakterze roboczym, integrujące środowisko historyków cyfrowych i informatyków zaangażowanych w projekty z obszaru humanistyki cyfrowej.

Czas i miejsce

Rozpoczęcie spotkania: 8 maja 2013 r. o godz. 11:00.

Miejsce: siedziba ICM UW przy ul. Prostej 69 w Warszawie, IV piętro, sala nr 405.

Organizatorzy

Porządek spotkania

Każda prezentacja trwa ok. 10 minut, po czym przewidujemy ok. 5 minut na dyskusję.

 • 11:00 – 11:20 Otwarcie warsztatów
 • 11:20 — 12:35 Realizowane projekty (cz. 1)
 • 12:35 — 12:45 Przerwa kawowa
 • 12:45 — 14:00 Realizowane projekty (cz. 2)
  • Piotr Lechowski: „Biblioteka Jagiellońska – opracowanie dziejów od 1775 do 1918 r.”
  • Bożena Łazowska (Centralna Biblioteka Statystyczna): „Digitalizacja Narodowego Zasobu Bibliotecznego Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca”
  • Maciej Maryl (IBL PAN): „Badanie piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów”
  • Mateusz Matuszyk (Uniwersytet Wrocławski): „Historia 2.0? Nowe spojrzenie na warsztat historyka w XXI wieku”
  • Albina Mościcka (Instytut Geodezji i Kartografii): „Projekt wykorzystania standardów opisu zabytków ruchomych w GIS i zaproponowania dostępu do zabytków za pomocą mapy internetowej”
  • Marek Ostrowski: „Projekt baz geohistorycznych na przykładzie Warszawy”
 • 14:15 — 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 — 16:00 Realizowane projekty (cz. 3)
  • Andrzej Radomski (UMCS): „Nowe formy cyfrowych publikacji w humanistyce”
  • Izabela Wiencek: „Biblioteki po skasowanych klasztorach: historia, znaki własnościowe, źródła”
  • Maciej Zdanek (UJ): „Corpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364-1780”
  • Adam Żurek (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu): „Europejskie bazy danych dla nauk historycznych. Doświadczenia i perspektywy.”
 • 16:00 — 16:10 Przerwa kawowa
 • 16:10 — 17:10 Problemy horyzontalne (cz. 1)
 • 17:10 — 17:15 Przerwa kawowa
 • 17:15 — 18:00 Problemy horyzontalne (cz. 2)
  • Marek Słoń (Pracownia Atlasu Historycznego), Bogumił Szady (Katedra Historii XVI-XVIII wieku KUL): „Spatial Humanities w Polsce i w Europie”
  • Jakub Szprot (ICM UW): „Otwarty dostęp a cyfrowa humanistyka”
  • Marcin Wilkowski: „ThatCamp i edukacja do cyfrowej humanistyki”
 • 18:00 Zamknięcie warsztatów

Udział w spotkaniu

Osoby chcące wziąć udział (czy w charakterze słuchacza, czy w celu wygłoszenia prezentacji) proszone są o kontakt z Łukaszem Bolikowskim (l.bolikowski@icm.edu.pl) i Janem Kozłowskim (jan.kozlowski@mnisw.gov.pl).